Budeme vás kontaktovať telefonicky najneskôr v nasledujúci pracovný deň. Tím spoločnosti KAOL Pro s.r.o

Na vami zadanú e-mailovú adresu sme vám poslali E-mail o prihlásení, ktorý vám príde najneskôr do 20 minút.

  1. Prihláste sa do svojej e-mailovej schránky.
  2. Ak e-mail v schránke nemáte, pozrite sa aj do zložky SPAM. Ak sa nachádza v zložke SPAM a chcete, aby vám od nás chodili aj ďalšie e-maily s radami zdarma, označte e-mail ako „Nie je SPAM“. POZOR, ak používate Gmail, pozrite si upozornenie nižšie.

UPOZORNENIE pre GMAIL uživateľov: E-mail odo mňa vám mohol skončiť v zložke Reklamy (alebo Propagácie). Preto presuňte správu zo zložky Reklamy do zložky Hlavné. Inak vám Gmail nebude doručovať ďalšie e-maily s radami do hlavnej schránky.

PS: Ak vám do 20 minút e-mail nepríde, pravdepodobne je v zložke SPAM alebo ste urobili preklep v e-mailovej adrese. Vráťte sa späť a zadajte adresu ešte raz alebo nás kontaktujte.